Stížnosti & protikorupční linka

Korporátní duch a etika (např. integrita, poctivost a soulad s právními předpisy) jsou popsány v kodexu chování, v BASICS a v průvodci Corporate Governance. Naše firemní kultura je založena na těchto hodnotách.Link na Compliance & Anti-Corruption Hotline (externí webová stránka)

Barum - značka skupiny Continental.
Chytrá volba.