PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Při zaslání požadavku dochází ke shromažďování osobních údajů v rozsahu titul, křestní jméno, příjmení, adresa, PSČ, město, e-mailová adresa a telefonní číslo. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávaný, za účelem navázání kontaktu mezi kupujícím (spotřebitelem) a dodavatelem (dealerem) prostřednictvím „Nabídky“ platformy pro výběr určitého produktu, pouze společností Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 457 88 235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka: C 15057, jakožto správcem osobních údajů pro toto zpracování. Zpracování osobních údajů bude probíhat (automatizovaně, manuálně, elektronicky i v listinné podobě), po dobu nezbytnou k výše uvedenému účelu. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro naplnění stanoveného účelu je dobrovolné, avšak je podmínkou pro poskytnutí služby. Tyto osobní údaje budou zaslány Vámi vybranému dealerovi, kterým může být i některá ze společností z koncernu Continental (např. ContiTrade Services s.r.o.). Tito dealeři jsou vázáni tímto prohlášením o ochraně údajů.

 

V případě, že jste si vybrali dealera, který nenabízí své služby online, Continental Barum s.r.o. zašle tomuto dealerovi Váš požadavek včetně Vašich osobních údajů za účelem zajištění Vašeho požadavku.

V případě dealerů s e-shopy zašleme údaje týkající se Vašeho výběru pneumatik Vámi vybranému e-shopu. Další užití osobních údajů je upraveno v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů příslušného dodavatele (dealera).

 

Continental Barum s.r.o. dále bude užívat a zpracovávat Vaši adresu a data uvedená v objednávce pro své vlastní marketingové účely za předpokladu, že s tímto zpracováním souhlasíte. Udělení souhlasu je dobrovolné a jeho neudělení nemá vliv na poskytnuté plnění prostřednictvím „Nabídky“ platformy. Váš souhlas s užíváním, zpracováváním a předáváním údajů pro marketingové účely je udělován na dobu neurčitou, který však můžete kdykoli odvolat a to, zasláním oznámení. Toto oznámení může být zasláno poštou jako neformální zpráva na adresu:

 

Continental Barum s.r.o.

Objízdná 1628

765 02 Otrokovice

 

anebo e-mailem na adresu:

marketing@continental.cz

 

Spotřebitel jako subjekt údajů má veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Jako subjekt údajů, jste oprávněni požadovat přístup k informacím, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů či omezení jejich zpracovávání nebo jste oprávněni vznést námitky proti jejich zpracování stejně tak máte i právo na jejich přenositelnost. Pro výkon výše uvedených práv nás můžete kontaktovat na výše uvedených místech.

 

Continental Barum s.r.o. bude reagovat na tyto žádosti a řídit se platnou právní úpravou ochrany osobních údajů. Žádáme Vás, aby jste nám zasílali Vaše stížnosti nebo připomínky na výše uvedenou adresu. Domníváte-li se, že Vaše stížnost nebyla správně vyřízena, máte právo podat stížnost k příslušnému dohledovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Google Analytics 

Tato webová stránka využívá Google Analytics, nástroj analýzy webu od společnosti  Google Inc. ("Google"). Google Analytics užívá soubory cookies, tj. textové soubory, jež jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňující analýzu způsobu Vašeho užívání této webové stránky. Údaje o užívání těchto webových stránek vygenerované soubory cookies jsou obecně předávány a ukládány na serverech Google ve Spojených státech.

Máte-li však na této webové stránce aktivovanou anonymizaci IP adresy, Vaše IP adresa bude nejprve Google zkrácena v členských státech Evropské unie anebo v jiných státech, jež jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na Google server ve Spojených státech předána úplná IP adresa, kde bude také uložena. Tato webová stránka používá aktivní IP anonymizaci. Na žádost provozovatele této webové stránky Google použije tuto informaci k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky za účelem kompilace hlášení o činnostech na webu a poskytne provozovateli webové stránky dodatečné služby spojené s užíváním webové stránky a internetu.

IP adresa předaná Vaším prohlížečem pomocí Google Analytics nebude kombinována s dalšími údaji od Google.  Ukládání cookies můžete zabránit provedením přiměřených změn v nastavení Vašeho prohlížeče. Rádi bychom zdůraznili, že pokud tak učiníte, pravděpodobně nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Též můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracovávání údajů vygenerovaných soubory cookie vztahujících se k Vašemu užití tohoto webu (včetně Vaší IP adresy) stažením a instalací plug-inů dostupných pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Cookies

Při návštěvě naší webové stránky mohou být informace na Vašem počítači ukládány formou cookies. Tyto cookies jsou využívány pouze za účelem optimalizace designu webové stránky. V nastavení Vašeho prohlížeče máte možnost odmítnout tyto cookies. V tom případě mějte, prosíme, na paměti, že některé funkce pro Vás mohou být nedostupné. 

Barum - značka skupiny Continental.
Chytrá volba.